Klinte Båtklubb

En mötesplats för Klintetraktens båt-, fiske- och naturintresserade

 

Medlemskap

Alla som önskar kan bli medlemmar i KBK. Medlemskapet bekräftas varje år genom att man betalar årets medlemsavgift. Med medlemskapet följer vissa förmåner. KBK är medlem i organisationen Båtunionen och därmed har alla medlemmar rätt till tidningen Båtliv, som distribueras dels digitalt, dels via tryck - du kan få den version som passar just dig. KBK är också medlem i Gotlands Seglarförbund, som i sin tur är del i Gotlands Idrottsförbund och som gör att vi samverkar i studieorganisationen SISU.

Att bli medlem

Man blir ny medlem genom två samordnade aktiviteter: att informera vem och vilka som söker medlemskap samt att betala medlemsavgiften.

Information

Man presenterar sig (helst via e-post) till klubbens sekreterare på adress sekreterare@klintebatklubb.se och anger information om vilken typ av medlem det gäller och därtill anger man kontaktuppgifter: Namn på medlemmen/huvudmedlemmen, personnummer, korrekt adress för papperspost och helst även mobiltelefonnummer.

Avgift

Avgiften beslutas vid årsmötena. Den betalas in till KBK:s bankgiro 5582-5541.

Du som betalar in avgiften från ett annat land, via dess banksystem, måste veta några fler saker:
IBAN SE44 6000 0000 0002 7550 4581
BIC HANDSESS

Avgiften för 2024 är samma som förra året:

Att vara medlem

Efterhand vi har reda på e-postadress och telefonnummer kan vi sända ut inbjudningar till olika typer av aktiviteter. En del tillfällen kan vara arbetsdagar men det finns också inbjudningar till möten, kurser och olika festligheter här eller hos andra klubbar som vi vill förmedla. Medlemskap ger möjlighet till kontakt med likasinnade. Bastubad och seglarskola är billigare för medlemmar. Om det är seglingar av olika slag på gång så kan det vara bra att bli informerad i tid. Vill man vara gast på en båt vid gemensamma seglingar så går det att anmäla intresse. Och så behöver vi få reda på förändringar av e-postadresser och telefonnummer… I slutet av maj går vi igenom medlemslistorna för att se om alla medlemmar från förra året står kvar - alltså betalat medlemsavgiften för det nya året – eller ej. Om någon har lämnat KBK, så slutar förstås också Båtliv att komma.
 

Copyright ©2024 KBK Klinte Båtklubb, Klintehamn