Klinte Båtklubb

En mötesplats för Klintetraktens båt-, fiske- och naturintresserade

 

Byggnaderna
 

Från och med 13 december 2014

Öppet hus och återinvigning av klubblokalen skedde på luciadagen. Åke Svensson, Regionstyrelsens ordförande, talad vid invigningen. KBK:S ordförande och vice ordförande gjorde detsamma. Många besökare kom för att se vad som byggts upp – vi uppskattade att det kom 300 gäster under dagen.

I veckan därefter gjordes slutbesiktning även på servicebyggnaden!

På ett halvår hade alltså resterna efter den gamla byggnaden städats bort, två nya byggnader ritats (Lars Christoffersson), erhållit bygglov och byggts upp från grunden (Klinte Bygg & Rit)!

Klubbhuset fungerar huvudsakligen som lunchrestaurang. I början var det Janne Olsson och hans bolag som drev en högt uppskattad lunchrestaurang med ett ständigt växande antal gäster. Från hösten 2017 har Ghasem Hassani tagit över rollen som arrendator och krögare på platsen.

Servicebyggnaden är i första hand tänkt att gagna gästbåtar och husbilar och deras besättningar. Det betyder att ett rum som kan vara matrum och studiekammare men ett litet kök är nödvändigt. Toaletter, tvättstuga och duschutrymmen är viktigt. Därtill har KBK utrustat huset med en bastu med utsikt ut över havet. Speciellt bastun är populär hos många badintresserade, varför den hålls igång varje vecka mot en måttlig penning.

En äldre förrådsbyggnad, som överlevde branden, har flyttats en liten bit och isolerats, varefter den fungerar som en liten underhållsverkstad och lagringsplats för, exempelvis, riggar till KBK:s jollar.

17 maj 2014 till 12 december 2014

Natten till den 17:e maj 2014 anlades eld vid kaféets ingångsdörr varefter byggnaden brann ner helt. Händelsen innebar en chock för alla KBK:s medlemmar och flertalet andra personer i Klintehamn. Styrelsen förhandlade med försäkringsbolaget och undersökte olika framtidsscenarier.

Vid ett medlemsmöte på kajen den 16 juni, där ett 30-tal medlemmar deltog, beslöts att styrelsen ges uppdrag att bygga nytt klubbhus, inklusive en effektiv restaurang, efter den anlagda branden en månad tidigare. Kontakt med arkitekt och förberedelser med en byggfirma gjorde att det gick att lämna in en väl underbyggd bygglovsansökan, som godkändes den 8 juli. Grundarbetena för klubbhuset påbörjades snarast därefter och stommar och takstolar stod sedan på tur.

Under tiden hade man konstaterat att det planerade klubbhuset inte förslog med tanke på möjligheten att ta emot gästbåtar och bjuda dessa besättningar servicefaciliteter. Också vet man att det finns möjlighet att göra en ansökan om utvecklingsmedel för att främja besöksnäringen på Gotland. Inom ramen för detta hoppas KBK kunna skapa en servicebyggnad för gästhamnen som man så många år sett fram emot att kunna erbjuda. Attraktiva lokaler med duschar, toaletter, havsbastu, tvättstuga och samlingslokal – allt även handikappanpassat. Bygglovsansökan för helheten inlämnas den 21 juli. Detta bygglov beviljas den 11 augusti. Förberedelser för grundarbetet går igång och grund gjuts den 11 september.

Under hösten prioriterades arbetet på klubbhuset för att det skulle står klart så snart som möjligt. Utvändiga målningsjobb gjordes av KBK:s medlemmar, något som skyndade på färdigställandet.

Från 1974 till 16 maj 2014

En liten kafébyggnad, som under lång tid varit placerad på lanthamnens södra sida, flyttades till den norra kajen i samband med att turisttrafiken till Stora Karlsö flyttades den kajen. Byggnaden hade plats för ett 30-tal gäster. Man serverade främst kaffe och té, smörgåsar och kaffebröd. Kaféverksamheten var begränsad till sommarsäsongen. Det fanns efterfrågan på lagad mat men köket hade inte motsvarande fullständiga rättigheter. Janne Olsson, som drev verksamheten, hade skapat en uppskattad positiv mötesplats på kajen.

I och med att KBK bildades, övergick byggnaden i klubbens ägo. Klubbens dokumentation, arkiv och skänkta konstverk fanns i lokalen.
 

Copyright ©2019 KBK Klinte Båtklubb, Klintehamn