Klinte Båtklubb

En mötesplats för Klintetraktens båt-, fiske- och naturintresserade

 

Gästhamn & ställplatser

För både gästhamnen och ställplatserna gäller att el, vatten och avloppstömning samt grillplatser finns att tillgå på plats. I KBK:s servicebyggnad finns tillgång till kök, toalett, tvätt, bad och bastu.

Betalning av både platserna och extrafunktionerna (el och resurserna i servicebyggnaden) sker via båtklubbens hamnfogde, Thomas Skattberg, enligt taxa. Tillträdet kontrolleras sedan via ett behörighetskort.

Gästhamnen

Gästhamnen färdigställdes vid 1970-talets mitt och har efterhand utvecklats och förbättrats. I första hand finns platser för förtöjning vid kaj. Tio gästbåtar (som har upp till 2,5 m djupgående) tas emot med enkelhet. Därtill kan ytterligare ett tiotal beredas plats. Det finns även möjlighet för större båtar/fartyg att anlöpa. Mastkran finns i närheten. Vid behov av motorservice finns ett verkstadsföretag, Cedergrens, i närheten. De är ombud för Volvo Penta och har rutin att serva även andra motorsystem.

Insegling till gästhamnen: 57° 23' 21,6" N; 18° 11' 8,4" O

Anmäl gärna till hamnfogden (Thomas Skattberg enligt ovan) i förväg när ni förväntar er att anlöpa Klintehamn och hur länge ni avser att ligga kvar, båtens storlek och andra förhållanden som kan påverka val av förtöjningsplats.

Ställplatser

Ställplatserna för husbilar utnyttjas intensivt på sommarhalvåret. Det kan vara rekommendabelt att kontakta hamnfogden i förväg för att få en bedömning om det finns lediga ställplatser eller ej.

Koordinater för ställplatserna: 57° 23' 21" N; 18° 11' 17" O

Copyright ©2023 KBK Klinte Båtklubb, Klintehamn