Klinte Båtklubb

En mötesplats för Klintetraktens båt-, fiske- och naturintresserade

 

Styrelse & funktionärer

KBK har organisationsnummer 802435-4253

En GDPR-policy är utarbetad. En förnyad version är också godkänd av årsmötet 2024 (visas i ny flik eller laddas ner som pdf-fil).

Styrelsen väljs vid KBK:s årsmöte, som hålls i början av kalenderåret. Antalet ledamöter (exklusive ordföranden) skall vara 5-7 och antalet suppleanter skall uppgå till 1-3. Styrelsen konstituerar sig efter årsmötet och fördelar funktionärsposter, dels interna och dels för olika utåtriktade funktioner.

För år 2024 gäller:

FunktionFunktionärTelefon
OrdförandeMats Ågren0702481309
Vice ordförandeErik Livén0763173151
SekreterareUlf Ahlqvist0705929810
Kassör, byggnadsansvarigCurt Cedergren0704261720
LedamotAnders Lindberg
LedamotSusanna Olsson
LedamotRoland Stenberg0704219809
LedamotKenneth Wessman0727162355
SuppleantHåkan Jonsson0721864615
SuppleantThomas Skattberg0737140225
 
Båtansvar (för klubbens båtar)Anders Lindberg
Miljö- & fiskevårdsansvarRoland Stenberg, Håkan Jonsson
Sjö- & torrsättningErik Livén & Kenneth Wessman
Hamnfogde & bastumästareThomas Skattberg
StudieansvarHåkan Jonsson
MedlemsförteckningHåkan Jonsson
WebbansvarRoland Stenberg
BastuansvarThomas Skattberg

 

Notera att hamnen ägs av Region Gotland och att uthyrning av båtplatser handhas av regionen.


 

Copyright ©2024 KBK Klinte Båtklubb, Klintehamn