Klinte Båtklubb

En mötesplats för Klintetraktens båt-, fiske- och naturintresserade

 

Kontakt & avgifter & länkar
 

Kontakt

• Styrelsen nås enklast och kanske tydligast om du skriver en e-post till dess sekreterare under adress sekreterare@klintebatklubb.se. Skriv tydligt så vi vet vem som skriver och vad det gäller.

• Anmälan om permanenta båtplatser och sjöbodar görs till Region Gotlands webb.

Avgifter

Nedanstående avgifter gäller för 2024 och tills annat beslutas:

Styckevisa tjänster, belopp anger: upp till två timmar; upp till 4 timmar; överskjutande tid per timme
Hyra bastun annan tid 500 kr 650 kr 50 kr
Hyra studierummet/köket 300 kr 450 kr 50 kr
Hyra både bastun och studierummet 650 kr 800 kr 50 kr

Styckevisa tjänster
Tisdags- och fredagsbastu enligt KBK, medlem 25 kr
Tisdags- och fredagsbastu enligt KBK, ej medlem 50 kr

Tvättmaskin för gästbåt/ställplatsbil 50 kr
Torktumlare för gästbåt/ställplatsbil 50 kr
Varmvatten för dusch, ”en dos” räcker cirka 3 minuter 5 kr
Depositionsavgift för passerkort (passerkortet fylls med överenskomna rättigheter) 50 kr
Seglarskola, KBK-medlemmar (vi återkommer)
Seglarskola, icke medlemmar (vi återkommer)

Obs: studierummet kan inte bokas för tiden 15 juni – 15 augusti.

Länkar

Fartygsrörelser i Klinte hamn

Väderprognoser från tre metereologiska institut

Hamnkaféet Se fliken Hamnkaféet för fler sätt att kontakta Hamnkaféet.

Klintetraktens Framtid

Pensionat Warfsholm

Turistinformation om Gotland

Besöksmålet Stora Karlsö, distans 9 NM

Föreningen Träibatn

Koviks fiskerimuséum

Visby segelsällskap

SXK, Svenska Kryssarklubben

Svenska Seglarförbundet

Svenska Båtunionen

Svenska gästhamnar


 

Copyright ©2024 KBK Klinte Båtklubb, Klintehamn