Styrelse och funktionärer

Styrelse och funktionärer 2018

(vill du maila – fliken till höger ”Kontakt”)

Klinte Båtklubbs  organisationsnummer är 802435-4253

Ordförande                                            Mats Ågren,   070 – 248 13 09

Vice ordförande                                    Ulf Ahlqvist

Kassör och fastighetsansvarig            Curt Cedergren,   070 – 426 17 20

Sekreterare                                             Håkan Jonsson,   0498 – 24 15 00

Båtplatsansvarig                                   Kenneth Wessman,   072 – 716 23 55

Miljö- och fiskevårdsansvariga          Roland Stenberg, Håkan Jonsson

Ansvarig för material och fastighet   Peter Berg, 070 – 328 79 56

”Klubbens hamnfogde”                        Peter Berg

Studieansvarig                                       Håkan Jonsson,  0721 – 86 46 15

Sjö- och torrsättningsansvarig            Erik Livén,  076 – 317 31 51, Hasse Jonsson

Ungdomsansvarig                                   Anders Cedergren, Per Stumle

Web-ansvarig och medlemsregister   Håkan Jonsson

Bastuansvarig                                           Tomi Idman