Medlemsskap

Medlemskap i Klinte båtklubb    

 Medlemsavgift för 2018

(fastställd vid årsmötet den 18 febr)

Avgiften för 2018 är 250:- för familj, 200:- för vuxen och 50:- för ungdomsmedlemskap.

Betala in din avgift via KBK:s bankgiro 5582 – 5541   

Och när du betalat – gäller även gamla medlemmar –  meddela enligt denna blankett

medlemsavgift 2018, meddelandeblad

Vi behöver uppdatera medlemsregistret – därför denna extra åtgärd

I medlemskapet ingår prenumeration på tidningen BÅTLIV ( www.batliv.se ), infobrev från klubben samt inbjudningar till samlingar av skilda slag.

Du behöver inte vara båtägare för att vara medlem utan välkommen ändå (Och vi har jollar och några båtar som du kan disponera…)