Fiskevård

Fredagen den 14 september 2018

I klubbens miljövårdsarbete så har vi ju arbetat mycket omkring lekplatser för havsöring. Länsstyrelsen har genom åren varit med och finansierat huvuddelen av arbetet.

Nu inbjuder Länsstyrelsen till en ”Fiskevårdsvandring” fredagen den 14 september. Start kl 11 vid Donnersgatan 33, uppe vid branddammen som syns på bilden här nedanför. Sedan vandrar vi efter ån, antecknar behov av åtgärder, och summerar över en lunch 12.30 på Hamnkaféet.

 ……………………………………………………….

I början på oktober 2017…

…har vi, med hjälp från Länsstyrelsen, slutfört en del arbete i Robjänsån. Branddammen intill Donnersgatan har rensats och försetts med ett skyddsstaket. Den kommer att bli en bra djuphåla för fisken att söka skydd i vid lågvatten lika väl som den blir ett ställe att ”se på havsöringen” när den vandrar upp efter ån.

DSC_3718

Mer uppströms efter Robjänsån ovanför växthuset har vi rensat bort kaveldun och vass i årännan för att öringen ska kunna passera.

DSC_3721

Principen för arbetena är att hålla vatten och djup i ån och skydda vattenrännan från vegetation. Samtidigt ska det växa till vid åkanterna. Det ger skugga som skydd för fisken och minskar avdunstningen. Med träd som ”hänger över” förhindras även fåglarna från att komma fram och äta yngel. Tidigare i höst har vi gjort motsvarande arbete efter Varbosån vid området runt bron ut till Warfsholm.

Nu väntar vi – och havsöringen – bara på höstregnet…

………………………………………………………………………………………………………………………..

Under hösten 2015 …

…pågår nu i slutet av september / början av oktober ett antal satsningar. Många har lagt märke till att det grävts vid vattenfallet vid N Kustvägen för Robbjänsån. Det är ett initiativ från Sportfiskarna och Länsstyrelsen som handlar om Nejonöga. Läs mer i  Fiskevårdsåtgärd+i+Robbjänsån+i+Klintehamn.compressed BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE NEJONÖGA Arbetet är påbörjat och kommer att korrigeras efterhand för att hålla vattenströmmen på ett lämpligt sätt.

Som båtklubb är vi i höst engagerad i rensning av vass i Varbosån. På vägen vid bron ut mot Varfsholm kan man numera se att det flyter en å under bron… Vi fortsätter med vassklippning i början av oktober mellan Klinteviken och länsväg 140. Vid Donnersgatan finns en gammal branddamm som rensas och grävs djup för att havsöringsynglen ska kunna finna en skyddad djuphåla om det blir en torr och regnfattig sommar. Dammen kommer också att förses med stängsel som skydd. Högre upp i ån kommer vi att med Länsstyrelsens hjälp rensa i området mellan gamla Klintehemmet och gamla fotbollsplanen, några hundra meter uppströms från växthuset. Efter detta ser vi fram emot att höstregnet kommer så vi får se hur det går upp havsöring och leker i ån!

………………………………………………………………………………….

Klinte Båtklubb har under många år jobbat med Fiskevård. Under många år har det pågått ett arbete med att anlägga lekplatser för havsöring i Robbjänsån. Detta har gynnat även andra arter och förra hösten sågs arten Flodnejonöga försöka ta sig upp för vandringshindret vid N Kustvägen. Flodnejonöga är en primitiv form av fisk inom familjen ”rundmunnar”. En art som pga. mänsklig påverkan försvunnit från många åar och därmed är en utrotningshotad art. Inom ramen för programmet ”Åtgärdsprogram för hotade arter” har Länsstyrelsen gett resurser till organisationen Sportfiskarna att bygga vandringsled förbi det lilla vattenfallet i Robbjänsån intill bron. Arbetet utförs i början på hösten.

Den nya vattenleden kommer att kunna användas av fisken som går upp och leker under våren så nästa sommar får vi förhoppningsvis vara med om att Robbjänsån är BB för ännu mer vilt liv i naturen.

———————————————————————

Det har varit både vassröjning vid Klinteviken och iordningställande av lekplatser för havsöringen i Robbjensån. Här en svårfångad bild på uppåtgående havsöring:

Lek 005

Havsöringslek

———————————————————————————————————-

2014-12-09 20.00

Efterhelgens regn nu full fart på öringens vandring upp i Robbjensån, gå o kolla, o då framförallt vid fallet!

———————————————————————————————————-

I samband med lördagens arbetsdag den 6/12 var det några som tog på sig att rensa i ån söder om Suderviljan där behovet är mycket stort. Halva sträckan längs parkdelen nu röjd. Tack för god insats!

———————————————————————————————————-

I november/december vandrar havsöringen upp i gotländska vattendrag. Här är några bra platser att se havsöring vandra upp för Robbjänsån med lekplatser.

Kartbild med tittplatser

……………………………………………………………………………

Om du klickar på nedanstående så kan du se en filmsnutt från Kovik en kall novembermorgon

2014-11-26 08.22.29