Återuppbyggnaden

IMAG0017klubbhusKlinte sjoseidu

Här kan du följa arbetet med ”Klinte sjoseidu” efter branden. Vill du läsa i kronologisk ordning från 17 maj 2014 – scrolla ner till botten av sidan och vandra uppåt. Liksom det har blivit en lång höst för oss i båtklubben har det blivit en lång hemsida…

………………………………………………………………………………………………..

ÅTERÖPPNAT!!!!!!

På Luciadagen 2014, ett halvår efter branden, var vi klar med klubblokalen och bjöd in till öppet hus för alla intresserade. Klubblokalen togs i bruk och veckan därefter var det dags för slutbesiktning av servicebyggnaden. 290 kvm nyöppnade möjligheter på hamnen…

DSC_1396

Åke Svensson, Regionstyrelsens ordförande, talar. Här flankerad av Göran Olsson och Mats Ågren, ordförande respektive vice ordförande i båtklubben

DSC_1398

Stämningsbild ut mot havet

DSC_1412

Arkitekten Lars Christoffersson, Hablingbo, framför bygget

DSC_1404 DSC_1405 DSC_1407 DSC_1410 DSC_1414

Vi tror att det var minst 300 besökare under dagen

DSC_1392En nöjd Håkan Wahlgren från Klinte Bygg & Rit, denna dag utan snickarbyxor

 ………………………………………………………………………………………………………………………

Hela9 december

HelaGotland har ett reportage om branden och återuppbyggnaden. Läs på

https://www.helagotland.se/bostad/bilder-nybygget-efter-branden-10473373.aspx

………………………………………………………………………………………………………………………

Efter arbetsdagen den 23 november

Klubbhuset har inte många timmar kvar… Fläktmotorer på plats och de rostfriaarbetena i köket under montering. Kvarstår en del el, VVS, snickerier rumt fönster och slutgiltigt med listverk.

2014-11-22 10.07.05 2014-11-22 10.07.13 2014-11-22 10.07.36 2014-11-22 10.09.11 2014-11-22 10.43.00

I servicehuset är det mer arbete som kvarstår med snickerier, kakling, VVS och el. Men vi har ju inte sagt att vi ska vara färdiga förrän till 10 december…

2014-11-22 11.21.43 2014-11-22 11.22.01 2014-11-22 11.22.22 2014-11-22 11.22.34

………………………………………………………………………………………………………………….

19 november

Idag har fläktsystemet installerats i klubbhuset/Hamnkaféet.

I servicebyggnaden är det klart för kakling och målning.

…………………………………………………………………………………………………………………….

8 november

Om en dryg månad ska bygget vara klart för slutbesiktning. På utsidan börjar det se färdigt ut, bara något stuprör, lite foderbräder, några meter väggpanel, tak över dörrar och trapporna vid dörrarna med serveringsdäcket så är det klart. Men på insidan finns jobb för ytterligare fyra veckor…

DSC_1355

Utsidan, här från havet, på Klinte sjoseidu

DSC_1357

Närmast är servicebyggnaden, fönsterraden är bastuväggen mot sjön

DSC_1359

Två hus som kompletterar varandra

DSC_1360

Här i servicebyggnaden finns mycket arbete kvar

DSC_1364

Utsikten från kommande lavabänkar i bastun

DSC_1366

I hamncaféet är det snart bara att sätta in bord och stolar…

DSC_1368

…och köksutrustning

DSC_1369

IMAG0011

Välbekant vy – Den nya och den gamla

DSC_1370

Ring gärna Håkan – men boka inte in honom förrän han blivit färdig hos oss!

……………………………………………………………………………………………………………………………

20 oktober

I kväll har vi haft styrelsesammanträde och en huvudpunkt på dagordningen är naturligtvis återuppbyggnaden och satsningen med servicebyggnaden. I morgon har vi en överläggning med Hamnkontoret omkring driften av gästhamnen kommande sommar utifrån de nya förutsättningarna. Angelägna frågor och mycket på gång nu…

Nu på söndag den 26 okt inbjuder vi till arbetsdag i nybygget. Med ett antal arbetsuppgifter av skiftande slag hoppas vi kunna göra en arbetsvecka på en dag! Vi startar upp kl 10 och för arbetsplaneringens skull – meddela till curt@cedergrens.se om du kan komma!

………………………………………………………………………………………………………………………..

15 oktober

Nu börjar det se ut som ett hus på utsidan. Plåttaket är på plats på hela södra sidan och även hängrännorna är på plats också. Stiligt arbete med plåten som också ska pryda norra delen och servicebyggnaden! Titta mer på bilder – klicka här!

…………………………………………………………………………………………………………………………..

25 september

Nu börjar innerväggarna och fönster i hamnkaféet komma på plats. Och likaså isoleringen är på väggarna och i taket liksom mycket av elarbetet som ska vara bakom väggarna. Mycke´ arbete kvar men det går fort framåt. I helgen som var målades panelen med Jotunfärg, tre strykningar, så det ska nog hålla för den havsnära utsikten.

………………………………………………………………………………………………………………………….

20 september

Idag har vi haft arbetsdag. 12 – 15 personer slöt upp kl 10 när dimman på hamnen skingrades. Målning av hamncaféet, diverse byggstädning, förberedelse för att gjuta ny grund för sjöboden vi har till  våra jollar och en mäktig flyttning av boden med hjälp av en Skidcar gick alldeles förträffligt!

Nu är alla KBK:s huskroppar på plats på hamnplan och nu återstår bara inredningen…

…………………………………………………………………………………………………………………………

17 september

Nu på lördag den 20:e så finns det behov av arbetstimmar på båtklubben. Det ska målas fasad och en ny grundklack för sjöboden ska gjutas som exempel på arbetsuppgifter. Och så finns det lite mer att göra också…
Lördag kl 10 till 16 ungefär och så kommer vi att se till att det blir lite mat i magen vid 12-tiden.
Välkommen
PS
Ni följer väl bygget? Ni som varit på plats idag har sett att servicebyggnaden fått takstolarna på plats – spärröl för andra gången på några veckor…

………………………………………………………………………………………………………………………….

11 september

Nu är grunden till servicehuset gjuten. Och hamncaféets yttre kan man också få en uppfattning om eftersom både tak och fasad börjar komma på plats – se bilden ovan!

_DSF4168

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Den 1 september

Nu är bygget av servicebyggnaden på gång. Idag har Ulf´s entreprenad börjat gräva för grunden.  115 kvadratmeter som ska innehålla toaletter, dusch och tvättstuga för gästande båtar och även för husbilar. En samlingslokal med pentry vid dåligt väder och för exempelvis studiegrupper i navigation (startar efter nyår). Och som kronan på verket en havsbastu med utsikt över horisonten och Vivesholmar!

Själva bygget utförs av Klinte Bygg & Rit och på deras Facebooksida kan du följa byggarbetet med många fotografier.

Ekonomiskt är budgeten för bygget nästan i balans men vi behöver ytterligare bidrag! Klubbens bankgiro 5582 – 5541 står öppet ”på vid gavel” för bidrag och glöm inte att ange dina kontaktuppgifter/mailadress.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Den 28 augusti

I dag har beslut tagits om finansieringen av servicebyggnaden! Detta innebär att i ekonomiskt hänseende kan vi nu köra på för fullt för att genomföra hela byggkonceptet. Klubbhus med hamncafé och separat servicebyggnad för gästande är den helhet som vi vill höja hamnen med och nu, med regionstyrelsens beslut idag, får möjlighet att förverkliga!

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Inför medlemsmöte den 30 augusti – KBK:s styrelse inbjuder till medlemsmöte gällande återuppbyggnaden av klubbhuset lördagen den 30 augusti kl 11.00 på hamnen 

_DSF3861

Under sommaren har en ny grund gjutits på platsen för det gamla klubbhuset och resning av stommen samt takstolar kommer att ske den närmaste tiden. Dessutom har möjligheten för en nybyggnation av servicehus, innehållande toaletter, dusch, tvättstuga, samlingslokal med pentry och en havsbastu skapats. Vi har i styrelsen ansökt om medel inom ramen för besöksnäringen på Gotland för en länge eftertraktad ny servicebyggnad för gästhamnen. På sikt hoppas vi även formellt kunna öppna för möjligheten med ställplatser för gästande husbilar. Besked om bidrag kommer att ges innan månadsskiftet aug/sept.

Styrelsen inbjuder nu till informationsmöte om läget gällande byggnationerna för klubbhus och planerat servicehus till gästhamn – välkomna till Klinte sjoseidu nu på lördag!

…………………………………………………………………………………………………………………………….

11 augusti

Klart med bygglovet för servicbyggnaden – nu återstår besked om ekonomiskt bidrag. Preliminär indikation är positiv men slutgiltigt besked den 28 aug.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Som en dagboksanteckning 21 juli:

Vi har nu fått möjlighet till att göra en ansökan om utvecklingsmedel för att  främja besöksnäringen på Gotland. Inom ramen för detta hoppas vi kunna skapa den servicebyggnad för gästhamnen vi så många år sett fram emot att kunna erbjuda. Attraktiva lokaler med duschar, toaletter, havsbastu, tvättstuga och samlingslokal – allt även handikappanpassat. Bygglovsansökan för helheten är inlämnad den 21 juli.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Den 8 juli fick vi bygglov och nu har vi startat upp byggnationen. Blocken för grunden är klar och de närmaste veckorna ska VVS, el och armeringsjärn på plats för att vi ska kunna gjuta grunden snarast och vår preliminära beräkning är att resa väggar och takstolar innan augusti månad är till ända. Det har också öppnats en möjlighet till att i projektet komplettera med en servicebyggnad norr om klubbhuset. Tanken är att flytta sjöboden och bygga ett hus med gästbåtstoaletter, duschar, tvättstuga och i det huset gör vi också en samlingslokal för familjer under dåliga dagar och även den havsbustu som skulle göra Klinte hamn till ett attraktivare besöksmål för gästande båtar och husbilar lika väl som för oss som bor i bygden. Vi har den 11 juli lämnat in en bygglovsansökan för denna servicebyggnad och påbörjat en ansökan som innebär ett helhetsgrepp för att förnya gästhamnen!

IMG_0328 IMG_0741

Det kommer att bli en intensiv höst för oss i båtklubben…

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Natten mot den 17 maj brann vår klubblokal ner. Vi har förlorat vårt klubbhus och mycket av vårt arkiverade material från 40 års verksamhet, en etablerat och positiv verksamhet som Janne Olsson drev i serveringen och positiv mötesplats på hamnen i Klinte. Vid ett medlemsmöte på kajen, ett 30-tal medlemmar deltog, den 16 juni beslöts att styrelsen får i uppdrag att bygga nytt klubbhus efter den anlagda branden en månad tidigare.

IMAG0038

Med anledning av återuppbyggnaden och den nysatsning klubben avser att göra behövs mer ekonomiska medel. Fastigheten var ”fullvärdesförsäkrad” utifrån ca 125 kvm i handlingarna och nu avser vi göra en framtidssatsning och bygga ca 175 kvm. 50 kvm ytterligare och nybyggnadskostnader beräknas ofta till minst 20.000 kronor per kvadrat…

IMAG0017

Styrelsen utmanar företag, olika föreningar och privatpersoner att lämna ett bidrag! Varje liten såväl som stor summa är välkommen – 100, 500, 1.000, 10.000 eller 25.000 – och den som bidrar kommer att dels få ett särskilt utformat tackbrev, dels att nämnas i klubbhuset på en särskild plats som de som gjorde detta möjligt.

Klinte Båtklubbs bankgiro 5582 – 5541 står öppet ”på vid gavel” för bidrag och glöm inte att ange dina kontaktuppgifter/mailadress.

IMAG0011