Klinte Båtklubb

En mötesplats för Klintetraktens båt-, fiske- och naturintresserade

 

Hemma - nya nyheter!
 

Corona

Styrelsen har beslutat att det inte blir bastubad eller uthyrning av servicehuset, åtminstone till den 17 april. Vi återkommer senare med hur det blir däerfter.

Årsmöte 2020

Årsmötet hölls den 29 februari, klockan 14:00 i servicebyggnaden. Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika.Vissa förändringar i styrelsemedlemmar och fördelning av uppgifter. titta på fliken om sstyrelsen och funktionärer.

Medlemskap 2020 - varmt välkomna alla nya medlemmar!

Det tickar in nya personer som anmäler sig till att bli medlemmar. Underbart, välkomna allesammans.
Medlemsavgifterna för 2020 är desamma som för 2019. Informationen på fliken Medlemskap gäller alltså för 2020.

Sjösättning!

Sjösättning planeras till den 2 maj med början klockan 09:00 med dagen efter som reserv. Som vanligt är det Erik Livén som är sjösättningsamiral.

Ny rutin för avgifthantering!

Hamnkaféet är inte längre ombud för att ta upp avgifter för gästbåtar, ställplatser och förhyrningar av servicehuset. Hanteringen sköts direkt av hamnfogden, (ny fogde på gång inom kort). Nyfiken på kostnaderna - kolla fliken Kontakt & länkar.

Behöver du permanent båtplats i Klintehamn (eller någon annan kommunal hamn)?

Om du vill ha en plats "på riktigt" för din båt och skall ha Klintehamn som hemmahamn så är det Region Gotland som du skall vända dig till. Enklast är att gå in på anmälningssidan på regionens webb. Där fyller du i dina önskemål och en handläggare tar hand om ärendet och mailar dig inom kort! Det är alltså inte Klinte Båtklubb som administrerar den typen av båtplatser - vi har hand om gästbåtarna som kommer hit!

Allt om Husvagn och Camping

I nummer 3-2019 recenseras vår ställplats på kajen. Högsta betyg för de aspekter vi kontrollerar, lite lägre för trafiksituationen och att Klintehamn behöver ett roligare centrum. Gå till fliken Gästhamn & ställplats för att läsa mera!

Fiskevård

KBK driver ett projekt för att kanalisera Varbosåns vattenflöde i Klinteviken längs vikens östra strand. Bottenprov har tagits på uppdrag av Länsstyrelsen och det finns inget att anmärka. Fastighetsägarna samtycker, Region Gotland är positiv, likaså Länsstyrelsen. Länsstyrelsen diskuterade om omfattningen är sådan att vi skall göra en ansökan till Miljödelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholm, som har ansvar i detta avseende. Vi har skissat på en miljökonsekvensbeskrivning. Men nu har vi fått ett anslag från Länsstyrelsen så nu gäller det att vänta in den tid på året då man inte stör fisk, fåglar och andra livsformer. Allt talar för att det praktiska arbetet som skulle ha börjat på sensommaren/förhösten 2019 måste skjutas upp. Senaste beskedeet är att Länssstyrelsen inte vet om de är beslutsmässiga - de måste rådslå med Hav- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket...

KBK och Länsstyrelsen är överens om att Robbjensån är en högklassig å för öringslek. En klassisk plats för att se öring är vid Värsände. Den tidigare favoritplatsen vid Norra Kustvägen togs bort av Sportfiskarna.

Sportfiskarna har nu dragit igång ett litet projekt för skolelever på mellanstadiet - de vill ge information om vattendrag och bland annat öring och därtill låta eleverna lägga små bankar med lämpligt grus för fiskarnas lek längs sträckan från bron över Skolgatan och norrut längs Ågatan. Om eleverna är lite mer kunniga och positivt inställda kanske det inte ramlar så mycket skräp i ån? Båtklubben understödjer idén att aktivera eleverna! Årskurs 5 och 6 har gjort sina inledande aktiviteter.

GDPR-policy

Vi har utarbetat en GDPR-policy som behandlar hur vi handskas med personuppgifter.

Copyright ©2020 KBK Klinte Båtklubb, Klintehamn